Κυρίτσης Γιάννης


 

Ο Γιάννης Κυρίτσης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λιτόχωρο, σπούδασε Μαθηματικά τα οποία και διδάσκει σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Επίκουρος Καθηγητής της Οικονομικής του Περιβάλλοντος με έμφαση στα Μαθηματικά Υποδείγματα, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης δίδαξε για μια τετραετία, ως επισκέπτης, Μαθηματικά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Είναι πτυχιούχος: του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας του Μεταπτυχιακού Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Πληροφορικής στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.


          Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο τα στοχαστικά μοντέλα στη μελέτη του Περιβάλλοντος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο Περιβάλλον, την Οικονομία και τα Μαθηματικά τους Υποδείγματα. Ειδικότερο ενδιαφέρον του αποτελεί η μοντελοποίηση της διαχείρισης του περιβάλλοντος, με πεδίο αναφοράς τις προστατευόμενες περιοχές.

Αγάπησε τον Όλυμπο και έγραψε πολλά κείμενα σε ότι αφορά το μύθο και την ιστορία του βουνού, μα κυρίως την επίδρασή του στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής οντότητας

Πριν 10 χρόνια, ύστερα από πολυετή αναζήτηση, έφερε από τη Γενεύη αρχειακό υλικό και φωτογραφίες από την πρώτη ανάβαση στο βουνό από δύο φιλέλληνες Ελβετούς και το Λιτοχωρίτη οδηγό τους. Μέρος του υλικού αυτού αποτελεί και το κύριο περιεχόμενο της (αποψινής μας) εκδήλωσης.